Pełnione funkcje: Dom Misyjny św. Kazimierza

Rok urodzenia: 1957

Data święceń: 1986-05-18

Aktualna nominacja:św. Teresy od Dzieciątka Jezus
Kleosin

Pełniona funkcja: Rezydent

Tel.: 85-747-49-57