Pełnione funkcje: Dom Misyjny św. Kazimierza

Rok urodzenia: 1981

Data święceń: 2010-05-16

Aktualna nominacja:św. Teresy od Dzieciątka Jezus
Kleosin

Pełniona funkcja: Rezydent

Tel.: 85-747-49-57