Pełnione funkcje: Dom Misyjny św. Kazimierza

Rok urodzenia: 1955

Aktualna nominacja:św. Teresy od Dzieciątka Jezus
Kleosin

Pełniona funkcja: Rezydent