Pełnione funkcje: Kapelan Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej

Kapelan Wojskowy

Aktualna nominacja:św. Jerzego
Białystok

Pełniona funkcja: Rezydent