Kapelan Wojskowy

Aktualna nominacja:Wojskowa pw. św. Jerzego
Białystok; ul. Kawaleryjska 70 (koresp.), osiedle domów szeregowych przy ul. Rzymowskiego 43 (siedziba)

Pełniona funkcja: Proboszcz od 2018-09-01