Pełnione funkcje: Kerownik Pielgrzymki Dzieci Pierwszokomunijnych do Sokółki

Rok urodzenia: 1990

Data święceń: 2017-05-27

Aktualna nominacja:św. Kazimierza Królewicza
Białystok

Pełniona funkcja: Wikariusz od 2020-08-25