Pełnione funkcje: Kerownik Pielgrzymki Dzieci Pierwszokomunijnych do Sokółki

Rok urodzenia: 1990

Data święceń: 2017-05-27

Aktualna nominacja:Parafia pw. św. Antoniego Padewskiego
Sokółka; ul. Grodzieńska 47

Pełniona funkcja: Wikariusz od 2017-08-25