Pełnione funkcje: Arcybiskup Metropolita

Rok urodzenia: 1957

Data święceń: 1983-05-08

Miejsce święceń: Białystok