Pełnione funkcje: Arcybiskup Metropolita

Rok urodzenia: 1956

Data święceń: 1981-05-17