Pełniona funkcja: Sine officio

Rok urodzenia: 1988

Data święceń: 2016-05-28