Pełnione funkcje: Zastępca Dyrektora Caritas Archidiecezji Białostockiej

Rok urodzenia: 1977

Data święceń: 2014-05-31