Pełnione funkcje: Kapelan Hufca ZHP Białystok

Rok urodzenia: 1987

Data święceń: 2014-05-31

Aktualna nominacja:Parafia pw. św. Rafała Kalinowskiego
Białystok; ul. Nowosielska 49

Pełniona funkcja: Wikariusz od 2020-08-25