Pełnione funkcje: Archidiecezjalny delegat ds. ekumenizmu,Archidiecezjalny duszpasterz środowisk twórczych
Wykładowca Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego
Asystent Klubu Inteligencji Katolickiej w Białymstoku

Rok urodzenia: 1972

Data święceń: 1998-05-30