Pełnione funkcje: Archidiecezjalny delegat ds. ekumenizmu
Wykładowca Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego
Prezes Fundacji Spe Salvi,asystent Klubu Inteligencji Katolickiej w Białymstoku

Rok urodzenia: 1972

Data święceń: 1998-05-30