Pełnione funkcje: Wykładowca Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego
Asystent kościelny Klubu Inteligencji Katolickiej

Rok urodzenia: 1972

Data święceń: 1998-05-30