Pełnione funkcje: Spowiednik

Rok urodzenia: 1935

Aktualna nominacja:Ofiarowania NMP
Różanystok

Pełniona funkcja: Rezydent