Zgromadzenie zakonne: SVD

Aktualna nominacja:św. Teresy od Dzieciątka Jezus
Kleosin

Pełniona funkcja: Rezydent

Tel.: 85-747-49-63