Pełnione funkcje: Wykładowca Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego
Moderator krajowy Ruchu Domowy Kościół

Rok urodzenia: 1967

Data święceń: 1993-05-30

Tel.: 85-748-20-36