Pełnione funkcje: Emerytowany profesor Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego

Rok urodzenia: 1923

Data święceń: 1950-06-23

Tel.: 85-741-66-72