Aktualna nominacja:Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
Sokółka

Pełniona funkcja: Emeryt od 2015-06-15

Tel.: 85-711-35-95

Rok urodzenia: 1940

Data święceń: 1967-06-18