Pełnione funkcje: Dyrektor MIVA Polska,zastępca Krajowego Duszpasterza Kierowców,członek Krajowej Rady Misyjnej,konsultor ds. misji KEP

Rok urodzenia: 1964

Data święceń: 1990-06-21