Pełnione funkcje: Dyrektor MIVA Polska,zastępca Krajowego Duszpasterza Kierowców,członek Krajowej Rady Misyjnej

Rok urodzenia: 1964

Data święceń: 1990-06-21