Pełnione funkcje: Emerytowany profesor Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego

Rok urodzenia: 1937

Data święceń: 1964-06-21

Tel.: 85-748-20-35