Pełnione funkcje: Kanclerz Kurii Metropolitalnej
Sędzia Sądu Metropolitalnego
Wykładowca Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego
Oddelegowany do prowadzenia procesu kanonizacyjnego bł. Michała Sopoćki

Rok urodzenia: 1973

Data święceń: 1999-05-29