Pracuje za granicą: USA, archidiec. Nowy Jork, Jersey City

Pełniona funkcja: Emeryt

Rok urodzenia: 1937

Data święceń: 1995-05-27