Pełnione funkcje: Kapelan Archidiecezjalny Służby Więziennej w Białymstoku

Rok urodzenia: 1954

Data święceń: 1982-06-13

Aktualna nominacja:Parafia pw. NMP Matki Kościoła
Białystok; ul. Pogodna 63

Pełniona funkcja: Rezydent

Tel.: 85-745-56-51