Rok urodzenia: 1938

Data święceń: 1969-06-18

Aktualna nominacja:MB Częstochowskiej i św. Kazimierza
Mońki

Pełniona funkcja: Emeryt od 1995-01-01

Tel.: 85-716-24-29