Rok urodzenia: 1938

Data święceń: 1969-06-18

Pełniona funkcja: Emeryt

Tel.: 85-716-24-29