Pełnione funkcje: Archidiecezjalny duszpasterz samorządowców i parlamentarzystów,Archidiecezjalny duszpasterz wojewódzkiej administracji rządowej
Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej
Wykładowca Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego

Rok urodzenia: 1967

Data święceń: 1992-05-31