Pełnione funkcje: Kapelan Państwowej Straży Pożarnej Województwa Podlaskiego

Rok urodzenia: 1960

Data święceń: 1985-06-19

Aktualna nominacja:Parafia pw. Opatrzności Bożej
Siderka; Siderka 1

Pełniona funkcja: Proboszcz od 2001-01-01

Tel.: 85-721-16-86