Pełnione funkcje: Kapelan XLV zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego KOSOWO,rezydent w parafii wojskowej pw. Bożego Miłosierdzia w Bielsku Białej

Kapelan Wojskowy

Rok urodzenia: 1985

Data święceń: 2011-06-11