Pełnione funkcje: Kierownik Pieszej Pielgrzymki Różanostockiej

Rok urodzenia: 1984

Data święceń: 2010-05-28

Miejsce święceń: Białystok

Imieniny: 14 lipca

Aktualna nominacja:Parafia pw. Ducha Świętego
Białystok; ul. Sybiraków 2

Pełniona funkcja: Wikariusz