Pełnione funkcje: Wikariusz Biskupi dla Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w Archidiecezji Białostockiej
Promotor sprawiedliwości Sądu Metropolitalnego
Ojciec duchowny,wykładowca Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego
Archidiecezjalny Referent ds. Powołań

Rok urodzenia: 1970

Data święceń: 1995-05-27