Pełnione funkcje: Dyrektor Caritas Archidiecezj Białostockiej, Dyrektor Centrum Pomocy Caritas w Supraślu

Rok urodzenia: 1973

Data święceń: 2000-06-01