Pełnione funkcje: Kapelan Białostockiego Centrum Onkologii

Rok urodzenia: 1972

Data święceń: 2000-06-01

Aktualna nominacja:św. Wojciecha B.M.
Białystok

Pełniona funkcja: Wikariusz od 2018-08-25

Tel.: 85-741-58-90 w. 233