Tel.: 85-741-32-35

Pełnione funkcje: Dyrektor Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego
Wykładowca Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego
Pracownik Katedry Teologii Katolickiej UwB

Rok urodzenia: 1964

Data święceń: 1989-06-14