Zgodnie ze WskazaniamiKomisji Episkopatu Polski ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznegodotyczącymi fotografowania i filmowania podczas celebracji liturgii z dn. 5 grudnia 1994 r. i Zarządzeniem Arcybiskupa Metropolity Białostockiego z dn. 13 marca 1995 r. fotografowie i operatorzy sprzętu audiowizualnego, którzy - okazjonalnie lub na sposób stały - zamierzają wykonywać swoje czynności podczas celebracji liturgii, są zobowiązani do posiadania pisemnego upoważnienia miejscowej władzy diecezjalnej.

W Archidiecezji Białostockiej upoważnienia wydawane są w Centrum Informacji Archidiecezji Białostockiej, ul. Kościelna 1, tel. 85-665-24-25.

Upoważnienie ważne jest 12 miesięcy, do 30 kwietnia każdego roku.

Plik do pobrania: Wskazania Komisji Episkopatu Polski ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznegodotyczące fotografowania i filmowania podczas celebracji liturgii