Pełnione funkcje: Promotor sprawiedliwości Sądu Metropolitalnego
Ojciec duchowny Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego

Rok urodzenia: 1970

Data święceń: 1995-05-27

Imieniny: 19 grudnia