15-077 Białystok
ul. Warszawska 50

tel.: 85-748-21-31
fax: 85-748-21-31
e-mail: lp.teno@kotsylaib.ts.wtwp
web: www.teologia.archibial.pl

Sekretariat czynny:
wtorek-środa 9.00-13.30
czwartek-piątek 11-30-16.00
sobota 8.00-13.00


Dyrektor
Ks. dr Jerzy Lachowicz

Sekretarz
mgr Alicja Bieńkowska
Studium Teologii w Białymstoku jest filią Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, Sekcja św. Jana Chrzciciela. Celem Studium jest umożliwienie osobom świeckim i zakonnym zdobycie formacji teologicznej i uzyskania kwalifikacji do nauczanie religii. Studia odbywają się systemem zaocznym, trwają 6 lat i wieńczy je magisterium z Teologii w kierunku katechetycznym.

Zajęcia dydaktyczne w uczelni odbywają się we wszystkie soboty roku akademickiego począwszy od października w wymiarze 10 godzin. Studia mogą podjąć osoby zakonne i świeckie do 50 roku życia i akceptujące w całości regulamin studiów oraz towarzyszącą im formację duchową.