15-077 Białystok
ul. Warszawska 50

e-mail: teologia@archibial.pl
web: www.teologia.archibial.pl


Dyrektor
ks. dr hab. Andrzej Proniewski, prof. UwB

Sekretarz Studium
ks. mgr lic. Leszek JakoniukStudium Teologii w Białymstoku jest filią Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, Sekcja św. Jana Chrzciciela. Celem Studium jest umożliwienie osobom świeckim i zakonnym zdobycie formacji teologicznej i uzyskania kwalifikacji do nauczanie religii. Studia odbywają się systemem zaocznym, trwają 6 lat i wieńczy je magisterium z Teologii w kierunku katechetycznym.

Zajęcia dydaktyczne w uczelni odbywają się we wszystkie soboty roku akademickiego począwszy od października w wymiarze 10 godzin. Studia mogą podjąć osoby zakonne i świeckie do 50 roku życia i akceptujące w całości regulamin studiów oraz towarzyszącą im formację duchową.