Fundacja Spe Salvi istnieje od 30.04.2008 roku i od tamtej pory nieprzerwanie świadczy wysoce zindywidualizowaną i bezpośrednią pomoc osobom bezdomnym zamieszkałym na terenie miasta Białystok. Od początku działalność streetworkerów cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem – zarówno ze strony beneficjentów, którzy cenią ludzkie podejście i zaangażowanie streetworkerów jak i przez pracowników innych placówek jak np. Miejski Ośrodki Pomocy Rodzinie oraz innych placówek pomocowych. Elastyczność oraz mobilność streetworkerów na przestrzeni lat kooperacji stała się nieodzownym dopełnieniem podlaskiego systemu opieki społecznej.

Fundacja Spe Salvi posiada również bezpłatne porady psychologiczno-prawne, które są udzielane dla wszystkich potrzebujących w Poradni Psychologiczno-Prawnej.


W skład Zarządu Fundacji wchodzą:

  • Ks. dr Adam Matan - Prezes Zarządu
  • Małgorzata Łazarska - Członek Zarządu
  • Witold Karczewski - Członek Zarządu


Radę Fundacji tworzą:

  • Ks. dr hab. Andrzej Proniewski - Przewodniczący Rady
  • Prof dr hab. Teresa Mróz - Wiceprzewodnicząca Rady
  • Ks. dr Piotr Augustynowicz - Członek Rady
  • Ks. dr Łukasz Żuk - Członek RadyFundacja Spe Salvi
ul. Warszawska 50, 15-077 Białystok

email: spesalvi2016 @gmail.com

tel. 85 732-01-34

www.spesalvi.org.pl