15-077 Białystok
ul. Warszawska 50

Rektor Domu
Ks. mgr lic. Leszek Jakoniuk


W roku 2000 z inicjatywy abp. Stanisława Szymeckiego, Metropolity Białostockiego, dekretem z dnia 28 września, zostało powołane Centrum Formacji Chrześcijańskiej Laikatu im. ks. Michała Sopoćki. Nowa instytucja, zgodnie z kan. 114 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego otrzymała kościelną osobowość prawną, a jej siedzibą stała się zabytkowa XIX-wieczna kamienica przy ul. Warszawskiej 50.

Po beatyfikacji ks. Michała Sopoćki, decyzją abp. Edwarda Ozorowskiego, Metropolity Białostockiego, z dnia 14 stycznia 2009 r., instytucja przyjęła nazwę Centrum Formacji Pastoralno-Katechetycznej im. bł. ks. Michała Sopoćki.

W budynku Centrum znajduje się kaplica pw. Miłosierdzia Bożego, poświęcona 16 grudnia 2011 r. przez abp. Edwarda Ozorowskiego. Jej projektantem jest Paweł Brzęś. W kaplicy przechowywane są relikwie bł. ks. Michała Sopoćki i bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Pierwszym rektorem domu był wieloletni dyrektor Wydziału Katechetycznego Archidiecezji Białostockiej ks. Józef Grygotowicz, następnie funkcję tę pełnili: ks. Jerzy Lachowicz (2006- 2012), ks. Bogusław Zieziula (2012-2014). Od roku 2014 rektorem jest ks. Leszek M. Jakoniuk.

Celem powołanego Centrum jest koordynacja i prowadzenie działań związanych z permanentną formacją duchową i intelektualną osób świeckich Archidiecezji Białostockiej. Odbywa się ona poprzez studia, konferencje, rekolekcje, spotkania formacyjne, katechezę dorosłych itp. Aktualnie w ciągu roku w Centrum Formacji Pastoralno-Katechetycznej im. bł. ks. Michała Sopoćki, w ramach permanentnej formacji odbywają się spotkania: Dominikańskiej Szkoły Wiary – animowanej przez Zakon Kaznodziejów, „Spotkania z Talentem” – animowane przez ks. Dariusza Wojteckiego w ramach Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent” oraz Biblijna Katecheza Dorosłych Mess’AJE (Messe, Alliance, Jesus, Eglise) animowana przez ks. Bogdana Skłodowskiego oraz Elżbietę Młyńską.

W ciągu roku szkolnego w budynku regularnie mają także swoje dyżury doradcy metodyczni, którzy dla zainteresowanych nowymi metodami w katechezie szkolnej prowadzą wykłady i warsztaty. Korzystają oni z sali wykładowej zwanej Zakładem Katechetycznym, w którym do dyspozycji prowadzących znajduje się odpowiedni sprzęt multimedialny. W Centrum do dyspozycji są także cztery sale wykładowe, duża aula z holem, kawiarenka w podziemiach domu oraz pomieszczenia administracyjne.

W Centrum Formacji Pastoralno-Katechetycznej im. bł. ks. Michała Sopoćki swoją siedzibę mają następujące instytucje: Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Sekcja Jana Chrzciciela wraz ze Studium Teologii w Białymstoku oraz Katedra Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku. Ponadto w budynku mieści się Biuro ds. Pozyskiwania Funduszy ZHPU Dynamis i Fundacja „Spe Salvi”. Kamienica przy ul. Warszawskiej 50 jest także miejscem spotkań zarządu Akcji Katolickiej Archidiecezji Białostockiej.


Centrum prowadzi wynajem multimedialnej auli konferencynej i sal wykładowych.