15-077 Białystok
ul. Warszawska 50
tel. 85-732-01-04

Ks. dr hab. Andrzej Proniewski, prof. UwB
Wikariusz biskupi ds. studiów i formacji w Archidiecezji Białostockiej


W roku 2000 z inicjatywy abp. Stanisława Szymeckiego, Metropolity Białostockiego, dekretem z dnia 28 września, zostało powołane Centrum Formacji Chrześcijańskiej Laikatu im. ks. Michała Sopoćki z siedzibą w zabytkowej XIX-wiecznej kamienicy przy ul. Warszawskiej 50.

Po beatyfikacji ks. Michała Sopoćki, decyzją abp. Edwarda Ozorowskiego, Metropolity Białostockiego, z dnia 14 stycznia 2009 r., instytucja przyjęła nazwę Centrum Formacji Pastoralno-Katechetycznej im. bł. ks. Michała Sopoćki.

W budynku Centrum znajduje się kaplica pw. Miłosierdzia Bożego, poświęcona 16 grudnia 2011 r. przez abp. Edwarda Ozorowskiego. Jej projektantem jest Paweł Brzęś. W kaplicy przechowywane są relikwie bł. ks. Michała Sopoćki i bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Jako pierwszy domem opiekował się wieloletni dyrektor Wydziału Katechetycznego Archidiecezji Białostockiej ks. Józef Grygotowicz, następnie funkcję tę pełnili: ks. Jerzy Lachowicz (2006- 2012), ks. Bogusław Zieziula (2012-2014) i ks. Leszek M. Jakoniuk (2014-2019). Od roku 2019 ks. Andrzej Proniewski, wikariusz biskupi ds. studiów i formacji w Archidiecezji Białostockiej.

Mieszczące się w domu Centrum Formacji Pastoralno-Katechetycznej prowadzi działania związane z permanentną formacją duchową i intelektualną osób duchownych i świeckich Archidiecezji Białostockiej. Odbywa się ona poprzez studia, konferencje, rekolekcje, spotkania formacyjne, katechezę dorosłych itp. Aktualnie w ciągu roku w Centrum Formacji Pastoralno-Katechetycznej im. bł. ks. Michała Sopoćki, w ramach permanentnej formacji odbywają się spotkania: Dominikańskiej Szkoły Wiary – animowanej przez Zakon Kaznodziejów, „Spotkania z Talentem” – animowane w ramach Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent”, Biblijna Katecheza Dorosłych Mess’AJE (Messe, Alliance, Jesus, Eglise), spotkania Rady Charyzmatycznej, cykliczne spotkania formacyjne psychologów i duszpasterzy oraz Klubu Inteligencji Katolickiej, a także różnych stopni studia.

W Centrum do dyspozycji są: cztery sale wykładowe, duża aula z holem, kawiarenka w podziemiach domu oraz pomieszczenia administracyjne.

W Centrum Formacji Pastoralno-Katechetycznej im. bł. ks. Michała Sopoćki swoją siedzibę mają następujące instytucje: Studium Teologii w Białymstoku Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie Sekcja Jana Chrzciciela, Katedra Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku. Ponadto w budynku mieści się Fundacja „Spe Salvi” i zarząd Akcji Katolickiej Archidiecezji Białostockiej oraz zarząd Mess'AJE Polska.