Ksiądz Arcybiskup EDWARD OZOROWSKI urodził się 1 maja 1941 r. w Wólce-Przedmieście k. Białegostoku. Studiował w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku w latach 1958-1964. Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1964 r. W prokatedrze białostockiej z rąk. Bp. Władysława Suszyńskiego. Studia specjalistyczne odbył w latach 1964-1970 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1967 - magisterium, 1970 - doktorat z teologii dogmatycznej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. W. Granata). W 1970 r. rozpoczął prace jako adiunkt w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, gdzie w 1973 i 1976 r. dwukrotnie przeprowadził przewód habilitacyjny.. Tam też został zatrudniony jako: docent -1978 r., profesor nadzwyczajny - 1987 r., profesor zwyczajny historii teologii i dogmatyki - 1994 r.

Mianowany przez papieża Jana Pawła II dnia 31 stycznia 1979 r. biskupem pomocniczym Archidiecezji w Białymstoku i tytularnym Bitetto, 2 lutego 1979 r. - prekonizowany, a 29 kwietnia 1979 r. - konsekrowany.

W latach 1979 - 1992 pełnił urząd rektora AWSD w Białymstoku, a w latach 1999 -2012 Kierownika Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku. W wymienianym okresie doprowadził do wybudowania budynków AWSD w Białymstoku, rozmów proboszczów katolickich z prawosławnymi miasta Białegostoku.

Należał do różnych Komisji i Rad Konferencji Episkopatu Polski.

Metropolitą Białostockim został mianowany przez papieża Benedykta XVI 21 października 2006 r. Ingres do Archikatedry Białostockiej odbył 16 listopada 2006 r.

W herbie Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego widnieje św. Franciszek przytulony do ukrzyżowanego Mistrza - Jezusa i Matka Miłosierdzia oraz słowa pasterskiego zawołania z Listu do Filipian „W Tym, który umacnia”.

1 maja 2016 r. zgodnie z wymogami Kodeksu Prawa Kanonicznego złożył rezygnację na ręce papieża Franciszka, który polecił dalsze kierowanie archidiecezją do nominacji nowego metropolity białostockiego.

12 kwietnia 2017 r. Ojciec Święty Franciszek mianował nowym nowym Arcybiskupem Metropolitą Białostockim ks. Tadeusza Wojdę SAC i zlecił Arcybiskupowi Edwardowi Ozorowskiemu posługę biskupią w charakterze administratora apostolskiego Archidiecezji Białostockiej do czasu kanonicznego objęcia urzędu przez następcę 10 czerwca 2017 r.