Pełnione funkcje: Kierownik Pieszej Pielgrzymki Różanostockiej

Rok urodzenia: 1977

Data święceń: 2007-06-14

Aktualna nominacja:Parafia pw. NMP Matki Miłosierdzia
Wasilków; ul. Kościuszki 2

Pełniona funkcja: Wikariusz od 2016-08-26