Pełnione funkcje: Archidiecezjalny Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych
Delegat Arcybiskupa ds. Misji Archidiecezji Białostockiej

Rok urodzenia: 1970

Data święceń: 1995-05-27

Aktualna nominacja:Parafia pw. MB Częstochowskiej i św. Kazimierza
Mońki; ul. Ks. Małynicza 1

Pełniona funkcja: Proboszcz od 2017-09-03

Tel.: 85-721-16-17