Czas Miłosierdzia
CZERWIEC 2002
Nr 6(146)


DIESIĘCIOLECIE ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ
75-LECIE KORONACJI OBRAZU MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA W WILNIE

Wszystkie te wydarzenia dokonywały się z woli Najwyższego pod orędownictwem Tej, która w Ostrej świeci Bramie, od wieków czczoną przez Lud Boży jako Matka Miłosierdzia. (...) Siedem lat temu obraz Białostockiej Matki Miłosierdzia został ozdobiony koronami. Dobrze rozpoznał Ojciec Święty duchowy klimat naszej ziemi, skoro swoją homilię na Krywlanach rozpoczął od słów: Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia!

Abp Wojciech Ziemba,
List Pasterski na Uroczystość Najświętszej Trójcy

Poznać Chrystusa
Dirk Bouts, Twarz Chrystusa

Dirk Bouts, Twarz Chrystusa, XV w., Muzeum de la Capilla Real, Grenada.strona główna