Procesja Wodna w Wasilkowie to szczególna modlitwa do Matki Bożej, połączona z rekreacją. To szczególna procesja bo na wodzie. Procesja to okazja do integracji mieszkańców, modlitwy do Matki Bożej Miłosierdzia oraz do rekreacji w pięknym otoczeniu.

Na trasie zaplanowane są modlitewne ołtarze nad wodą przy których uczestnicy płynący procesją, jak i ci którzy przyjdą od strony lądu, będą mogli uczestniczyć w wspólnej modlitwie do Matki Bożej. Przy każdej stacji odczytany będzie fragment Pisma św. ukazujący wydarzenie zbawcze, którego dokonał Jezus w związku z wodą.

Na tratwie, na czele procesji, będzie umieszczony obraz Matki Bożej Miłosierdzia, który jest kopią wizerunku z Ostrej Bramy. Jest to obraz ważny historycznie dla mieszkańców, ponieważ był umieszczony pierwotnie przez ks. Wacława Rabczyńskiego, budowniczego nowego kościoła w Wasilkowie, w głównym ołtarzu, zastąpiony później przez obraz papieski. Obecność tego wizerunku i modlitwa do Matki Miłosierdzia przy każdej z czterech stacji to okazja do popularyzacji kultu Matki Bożej Miłosierdzia w wasilkowskich plenerach.

Modlitwa połączona z rekreacją nad wodą, w miejscu wypoczynku ludzi, oraz krótkie rozważania Ewangelii, są szansą aby także przypadkowych przechodniów, wypoczywających, włączyć do wspólnoty modlitwy i zachwytu nad dziełem stworzenia. Organizatorzy mają nadzieję, że ta niezwykła modlitwa przyczyni się także do popularyzacji piękna Wasilkowa i jego atrakcji.

Już piąta Procesja Wodna popłynie rzeką Supraśl z Nowodworc do Wasilkowa, 15 sierpnia. Początek o godz. 15 w Nowodworcach. Można przyjść z własnym sprzętem pływającym, albo wypożyczyć kajak – zapisy odbywają się od 15 lipca zapisy w parafii Matki Miłosierdzia w Wasilkowie.

Osoby, które nie będą płynąć, mają możliwość dojścia pieszego do czterech stacji procesji.

Na zakończenie, po modlitwie końcowej, odbędzie się ognisko, na którą przychodzimy z własnym koszyczkiem.