Pielgrzymka parlamentarzystów oraz pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej Województwa Podlaskiego do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie odbędzie się w niedzielę, 16 września br.

Pielgrzymka przebiegać będzie według następującego porządku:
godz. 11.00 - Modlitwa różańcowa
godz. 12.00 - Msza Święta pod przewodnictwem Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego.

Dojazd do Świętej Wody we własnym zakresie.