Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku oraz Archiwum i Muzeum Archidiecezjalne w Białymstoku

Z A P R A S Z A J Ą

na konferencję naukową pt. Pasterze niezłomni… i święci

w 50. rocznicę śmierci biskupów: Adama Sawickiego, Władysława Suszyńskiego oraz Ignacego Świrskiego


p r o g r a m :

9 maja 2018 r. (środa) godz. 18.30 - Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne - Aula św. Kazimierza
WIECZÓR WSPOMNIEŃ
- ks. dr Adam Szot - wprowadzenie do filmu pt. „Z Wilna do nieba”
- projekcja filmu o bp. Ignacym Świrskim, pierwszym rektorze Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku pt. „Z Wilna do nieba”
- spotkanie alumnów z Księżmi Seniorami, którzy wspominać będą zmarłych biskupów

10 maja 2018 r. (czwartek) godz. 9.00 - Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne - Aula św. Kazimierza
SESJA NAUKOWA POŚWIĘCONA BISKUPOM - PASTERZOM NIEZŁOMNYM
- ks. dr Adam Szot - „Pierwszy rok studiów seminaryjnych w Białymstoku 1945/1946”
- dr hab. Krzysztof Sychowicz - „Stosunki państwo - Kościół na Białostocczyźnie w latach 1955-1968”
- ks. dr Tadeusz Krahel - „O biskupie Adamie Sawickim” (+ 20.05.1968)
przerwa na kawę
- ks. dr hab. Andrzej Proniewski - „Biskup Władysław Suszyński – duszpasterz i nauczyciel” (+ 27.10.1968)
- mgr Weronika Kaczorowska - „Kardynał Stefan Wyszyński - zwornik Kościoła w Polsce”