Arcybiskup Metropolita Białostocki oraz Zespół ds. Formacji Duchowieństwa zapraszają duszpasterzy i katechetów na Zjazd Paschalny, który odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej przy ul. Kościelnej 1A.

Tegoroczny Zjazd, organizowany przez wspomniany Zespół i Międzywydziałową Katedrę Teologii Katolickiej UwB poświęcony będzie roli i miejscu ruchów i stowarzyszeń wiernych w Kościele.

W Programie Zjazdu wykłady:

„Wszyscy prorokować będą” (J 13, 1). Dlaczego tak nie jest i dlaczego Duch Święty jest pomijany milczeniem? - ks. prof. dr hab. Krzysztof Guzowski (KUL Lublin)

Doświadczenie Ducha Świętego w zrzeszeniach kościelnych (ruchy, wspólnoty, stowarzyszenia) Archidiecezji Białostockiej - ks. dr Zbigniew Snarski i ks. mgr. lic. Kamil Dąbrowski