Seminarium Duchowne w Białymstoku zaprasza serdecznie młodzież męską ma trzydniowe rekolekcje powołaniowe.

Rekolekcje rozpoczynają się w piątek 2 lutego 2018 r. o godz. 16.00, a kończą w niedzielę 4 lutego 2018 r. o godz. 13.00.

Szczegóły na stronie internetowej Seminarium Duchownego.