Przewielebni Księża, Czcigodne Osoby konsekrowane, Drodzy Archidiecezjanie

Archidiecezja Białostocka przeżywać będzie w niedzielę 5 listopada bieżącego roku o godzinie 11.00 w Archikatedrze Białostockiej podniosłe wydarzenie nałożenia paliusza nowemu Metropolicie Białostockiemu Arcybiskupowi Tadeuszowi Wojdzie. Aktu tego, podczas liturgii Mszy świętej, dopełni w imieniu Papieża Franciszka Nuncjusz Apostolski w Polsce, Arcybiskup Salvatore Pennacchio.

Paliusz jest to nakładana na ornat taśma koloru białego, wykonana z jagnięcej wełny, z wyszytymi czarnym jedwabiem sześcioma krzyżami. Jest on oznaką jedności z Biskupem Rzymu i władzy jaką posiada metropolita we własnej prowincji kościelnej. Paliusze poświęcane są przez Papieża, przechowywane na grobie św. Piotra, a następnie uroczyście przekazywane w Rzymie przez Papieża nowo mianowanym metropolitom w Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

Zbliżające się wydarzenie, do uczestnictwa w którym serdecznie zapraszam, przyjmijmy jako szczególne wezwanie do okazania jedności z naszym Pasterzem, Arcybiskupem Tadeuszem oraz gorącej modlitwy w jego intencji i jego posługi pasterskiej, jaką podejmuje w naszej Archidiecezji. Niech w tę niedzielę, we wszystkich kościołach naszej Archidiecezji, będzie też zanoszona specjalna modlitwa w tych intencjach.

Bp Henryk Ciereszko
Wikariusz Generalny
Archidiecezji Białostockiej