W sobotę, 27 maja br. o godz. 11.00 w Archikatedrze Białostockiej, 9 diakonów (absolwentów Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku) przyjmie święcenia prezbiteratu.

Święceń udzieli Arcybiskup Edward Ozorowski.