Tegoroczna Piesza Pielgrzymka Kobiet do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Świętej Wody wyruszy w sobotę 26 maja br. o godz. 14.00 spod białostockiej katedry.

Pielgrzymka zakończy się o godz. 18.00 Mszą św. w sanktuarium w Świętej Wodzie.