Doroczna Miejska Droga Krzyżowa odbędzie się 7 kwietnia br., w  piątek poprzedzający Niedzielę Palmową. Nabożeństwu przewodniczyć będzie Arcybiskup Metropolita Edward Ozorowski.

Droga Krzyżowa rozpocznie się o godz. 19.00 przed Archikatedrą. Jej trasa tradycyjnie będzie wiodła ulicą Rynek Kościuszki i Lipową do kościoła św. Rocha, gdzie nastąpi zakończenie nabożeństwa.

Tegoroczną Drogę Krzyżową poprowadzi młodzież - stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.