Duszpasterstwo Rodzin zaprasza do świętowania Narodowego Dnia Życia i Dnia Świętości Życia, które przypadają odpowiednio: 24 i 25 marca 2017 roku w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. W tych dniach modlimy się w intencji życia ludzkiego, świętego „od poczęcia, aż do naturalnej śmierci”. Wyrazem troski o dar życia, oprócz szeroko pojętej promocji życia, jest dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Jest to modlitewna pomoc dzieciom poczętym, jeszcze nienarodzonym, a  zagrożonym w swoim istnieniu oraz szczególne wsparcie rodzicom poczętego dziecka.

24 marca w programie o godz. 18.00 Eucharystia przebłagalna za grzechy przeciw życiu, adoracja Najświętszego Sakramentu i Droga Krzyżowa.

Główne uroczystości będą miały miejsce 25 marca o godz. 18.00.

Spotkanie 24 i 25 marca. Oba spotkania w katedrze białostockiej.

Duchową Adopcję Dziecka Poczętego można podjąć również w  każdej parafii podczas każdej Eucharystii.